The ultimate solution for IFRS 16

Quick and accurate reporting of leases and leasing contracts.

Er ditt selskap børsnotert eller fører regnskapet etter IFRS av andre grunner? Med IFRS 16 skal selskapets leie- og leasingavtaler inn i balansen på lik linje med vanlige eiendeler.

IFRS 16 - rapportering

Skal retten til å leie kontorlokalene være en eiendel i balansen? Skal reduksjoner i restverdien fremstilles som avskrivninger i resultatet? Og på den andre siden av balansen, skal framtidige leieforpliktelser på kontorer – og for den saks skyld leasing forpliktelser på skip, biler og fly – føres opp som gjeld?

For børsnoterte selskaper er svarene er ja, ja og ja – fra 1. januar 2019. Da trer IFRS 16 (International Financial Reporting Standards) i kraft, med den konsekvensen at leie-/ leasingavtaler i de fleste tilfeller blir regnskapsmessig likestilt med å eie bygg, maskiner, biler, skip, fly og andre større kapitalvarer.

IFRS 16 Rapportering

Vi har utviklet en løsning som raskt og nøyaktig løser de nye IFRS-kravene til rapportering av leie- og leasing-kontrakter. Løsningen kan brukes uavhengig av selskapets ERP-system.

Løsningen dekker alle relevante forhold, som for eksempel overgangsregler, notekrav, beregninger av bruksrett, leieforpliktelse og leiebetalinger.

På grunn av krav til å beregne størrelser bakover i tid, vil dere gjøre lurt i å komme i gang allerede nå.

Book en demo for å få vite mer om House of Controls løsning for IFRS rapportering!


Aktuelle saker om IFRS 16:

IFRS 16 – Omfattende implementering
– Det haster å komme i gang! – krav til rapportering også bakover i tid

House of Control har løsningen
– Løsningen gir rask og nøyaktig rapportering i henhold til de nye IFRS 16 kravene.

Definisjon og påvirkning IFRS 16
– IFRS 16 påvirker ikke bare regnskapsavdelingen og hvordan defineres en leieavtal